Firma audytorska, biuro rachunkowe Warszawa Prowadzimy: <ul> <li>księgi rachunkowe</li> <li>podatkowe księgi przychodów i rozchodów</li> <li>ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego</li> <li>rejestry zakupu i sprzedaży VAT </li> </ul>  
 
Menu
Wtorek, 24.11.2020
Księgi Handlowe

Jeśli prowadzą Państwo pełną księgowość, pomożemy spełnić wszystkie wymogi Ustawy o Rachunkowości, dokonać rozliczeń z urzędami, ZUS. Pomożemy Państwu stworzyć taki system rachunkowości, aby czerpali Państwo z niego maksymalną ilość informacji potrzebnych do prawidłowego zarządzania firmą.

Rachunkowość

 • tworzenie, modyfikacja Zakładowego Planu Kont, który pozwoli przy możliwie niskim koszcie, dostarczyć zarządzającym jak największą ilośc przydatnych informacji dotyczących finansów podmiotu,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,
 • udoskonalanie systemu rachunkowości firmy tak, aby informacje płynące z ksiąg rachunkowych w jak największym stopniu były wykorzystane w zarządzaniu finansami firmy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • opracowywanie sprawozdawczości wewnętrznej firmy.

Gospodarka Materiałowa

 • Prowadzenie ewidencji obrotu materiałowego,
 • tworzenie indeksów materiałowych opartych na KWiU,
 • rozliczanie inwestycji okresowych.

Gospodarka Majątkiem Trwałym

 • opracowywanie optymalnych planów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjncych
 • prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych.

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, Urzędem Statystycznym

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek,
 • sprządzenie sprawozdań statystycznych (GUS),
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i Usług VAT,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek,
 • reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami
 
  2006 © Multiman Sp z o.o.
Firma Audytorska
Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków
Multiman Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Staszica 1

02-317 Warszawa
ul. Joteyki 13
 
 
tel. 48 (22) 758-87-66
fax 48 (22) 759-82-86
e-mail: audytor@multiman.pl

tel. 48 (22) 729-58-68
fax 48 (22) 729-58-68
e-mail: warszawa@multiman.pl
 
Projekt: www.zstudio.pl