Firma audytorska, biuro rachunkowe Warszawa Prowadzimy: <ul> <li>księgi rachunkowe</li> <li>podatkowe księgi przychodów i rozchodów</li> <li>ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego</li> <li>rejestry zakupu i sprzedaży VAT </li> </ul>  
 
Menu
Wtorek, 24.11.2020
Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.

Firmom, które korzystają z uproszczonej ewidencji podatkowej proponujemy kompleksową obsługę, poczynając od obligatoryjnego prowadzenia KPiR oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS, a kończąc na doradztwie finansowym. Profil usług zależy oczywiście od wyboru Zleceniodawcy. Oferujemy między innymi:

Ewidencja

 • prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra Finansow,
 • prowadzenie rejestrów podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie gospodarki kasowej,
 • ewidencjonowanie operacji bankowych,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencja obrotu magazynowego,

Rozrachunki

 • weryfikacja i bieżące monitorowanie stanu rozrachunków firmy z dostawcami i odbiorcami, urzędami, bankiem oraz pracownikami,
 • dokonywanie potwierdzeń sald z kontrahentami,
 • naliczanie odsetek ustawowych i umownych, oraz sporządzanie not odsetkowych.

Gospodarka Majątkiem Trwałym

 • opracowywanie najkorzystniejszych planów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjncych
 • prowadzenie ksiąg ewidencyjnych środków trwałych,

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS

 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników, naliczanie składek,
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i Usług VAT,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z ZUS - sporządzanie deklaracji, naliczanie składek,
 • reprezentowanie Państwa firmy przed urzędami.
 
  2006 © Multiman Sp z o.o.
Firma Audytorska
Biuro Rachunkowe Warszawa, Pruszków
Multiman Sp. z o.o.
05-800 Pruszków
ul. Staszica 1

02-317 Warszawa
ul. Joteyki 13
 
 
tel. 48 (22) 758-87-66
fax 48 (22) 759-82-86
e-mail: audytor@multiman.pl

tel. 48 (22) 729-58-68
fax 48 (22) 729-58-68
e-mail: warszawa@multiman.pl
 
Projekt: www.zstudio.pl